Peste 30.000 de candidaţi susţin miercuri examenul de titularizare în învăţământ

Peste 30.000 de candidaţi s-au înscris la examenul de titularizare din acest an, programat miercuri şi care constă într-o probă scrisă programată pe durata a patru ore. Pentru a evita răspândirea SARS-COV-2, Ministerul Educaţiei a impus aplicarea aceloraşi reguli de protecţie ca şi în cazul examenelor naţionale.

În 2019, 46,86 la sută din candidaţi au obţinut note peste 7, procentul fiind puţin mai mic decât în anul precedent.
Examenul de titularizare permite celor care obţin cel puţin nota 7 să obţină un contract pe durată nedeterminată în învăţământul preuniversitar. Cei care susţin examenul şi obţin cel puţin nota 5, dar sub nota 7 vor fi angajaţi pe perioadă determinată.
Anul acesta la concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar, s-au înscris 30.113 candidaţi, dintre care 2.937 de candidaţi sunt absolvenţi din promoţia curentă. Aceştia vor susţine examen la 122 de discipline
Examenul constă în probă scrisă, programată a începe la ora 9:00, în 123 de centre de concurs, iar candidaţii trebuie să fie prezenţi în sala de examen cel mai târziu la ora 8.15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situaţii speciale pentru candidaţii nevăzători sau cu anumite deficienţe de vedere.
Examenul de titularizare se va desfăşura „cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naţionale, privind normele de acces în spaţiile de examen în vederea protejării candidaţilor şi a personalului implicat, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.” precizează Ministerul Educaţiei.
Primele rezultate la proba scrisă vor fi afişate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul menţionat anterior, în data de 11 august.
Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, se realizează în şedinţe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele şcolare în perioada 12 – 14 august, menţionează ministerul de resort.
news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *